VI SKYDDAR DIN
LÖSA EGENDOM

OM DNA-MÄRKNING

MärkDNA är en produkt som tillhandahålls av flera aktörer.

MärkDNA

  • kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.
  • är spårbart.
  • kopplar samman föremålet med dess ägare.
  • gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.
  • avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.
  • är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål.”

Då polisen gör ett beslag av stulen egendom som är märkt med märkdna kan objektet ”topsas” och sända in provet för en analys som görs av Nordisk Forensiskt Center.

 

SmartDNA
SafeUp arbetar med SmartDNA som är en godkänd produkt som funnits på den svenska marknaden sedan 2010.

SmartDNA är framställt från växtriket, och är marknadens effektivaste märkdna-system. SmartDNA, är helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd mot stöld och inbrott  det är osynligt i vanligt ljus men blir synligt om man belyser märkningen med en speciell lampa som sänder ut UV-ljus.

Tester som utförts tillsammans med kommun, polisen och försäkringsbolag har visat att antalet villainbrott i ett visst område där man märkt stöldbegärlig egendom med märk-DNA har gått ned med 80%. Läs mera på polisens hemsida ”Försök med MärkDNA för att minska bostadsinbrott” https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Skydda-dig-mot-brott/Stold-och-inbrott/Bostadsinbrott/Mark-dna/

OM SAFEUP

SafeUp arbetar med att stöldskyddsmärka med märkDNA och registrera värdefulla produkter. Vi tagit fram en teknisk plattform för dator och mobil där vi lagrar detaljerad information och bilder på de märkta produkterna.

Våra kunder kan logga in på sitt konto där all data är samlad på ett ställe och kan med hjälp av den enkelt visa att kunden är rätt ägare till sina saker.

Skulle något stjälas trots att den är märkt kan informationen användas vid stöldanmälan till polisen och anmälan till försäkringsbolag. DNA-märkningen bekräftar identifikationen.

NYHETER